Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zamówienia publiczne

  • Plan zamowień publicznych na 2024 rok

   2024-01-24 15:44:17

  • Zapytanie ofertowe

   2020-07-16 13:49:15

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa 109 zestawów (laptopów i bezprzewodowych myszy), w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o numerze...