Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 109 zestawów (laptopów i bezprzewodowych myszy), w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o numerze WND-POWR.0208.00-00-0107/20, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Czas udostępnienia: 2020-07-16
Pokaż metadane