Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

USAMODZIELNIENIA

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

Osoba prowadząca: Dorota Gruszka

Sposób załatwienia sprawy

1. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia - wezwanie wychowanka z przedstawicielem byłej rodziny zastępczej - termin - rok przed osiągnięciem pełnoletności przez wychowanka;

2. Opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia - termin - 1 m-c przed osiągnięciem pełnosletności przez wychowanka;

3. Złożenie stoswnych wniosków przez wychowanka oraz opiekuna usamodzielnienia - termin - po osiągnięciu pełnoletności przez wychowanka;

4. Skompletowanie dokumentacji - ternim - do 1 m-ca od złożenia wniosków przez wychowanka oraz opiekuna usamodzielnienia;

5. Wydanie decyzji administracyjnych - termin - do 1 m-ca od złożenia wniosków przez wychowanka oraz opiekuna usamodzielnienia;

6. Monitorowanie programu usamodzielnienia –  na bieżąco

Wymagane dokumenty

1. Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia;

2. Orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub umieszczeniu wychowanka
     w placówce;

3. Zgoda osoby podejmującej się funkcji opiekuna usamodzielnienia – wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia;

4. Program usamodzielnienia;

5.Poświadczenie miejsce zamieszkania wychowanka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub placówce;

6. Dowód osobisty;

7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

8. Zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Czas udostępnienia: 2021-03-19
Pokaż metadane