Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządzenie nr 6/2023

w sprawie wprowadzenia kryteriów rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2023 roku

Załączone pliki

Czas udostępnienia: 2023-06-02
Pokaż metadane